Brein in Balans Centrum

Welkom bij Brein In Balans Centrum

 

Brein in Balans is een aanpak die bestaat uit een combinatie van sensorische, motorische, visuomotorische, auditieve en reflexintegratieve oefeningen om ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Bij leerproblemen wordt dit alles ook nog gecombineerd met cognitieve training, waarbij we gebruik maken van onze programmas Jamara rekenen, Woordbeeldtrainer voor spelling en de Leesmatrix voor leren lezen. Het is een totaalbenadering die je nergens anders tegenkomt. 

Achterliggend idee

In grote lijnen komt het erop neer dat leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen in verband kunnen worden gebracht met hemisferische samenwerking. Of het nu leer- of gedragsproblemen betreft, het zijn verschillende symptomen van één en hetzelfde probleem: de linker- en rechterhersenhelft werken niet goed samen. Er bestaat zelfs een officiële term voor ‘Functional Disconnection Syndrome’, wat inhoudt dat gebieden in de hersenen en dan met name de twee hersenhelften in onbalans zijn, waardoor de mogelijkheid van de twee hersenhelften om informatie op te nemen, te delen en te verwerken beperkt wordt. Hierdoor kan het brein niet als een geheel functioneren. Het resultaat is dat een kind met breinonbalans wel kan beschikken over voldoende capaciteiten in de ene hersenhelft, maar belemmert wordt in de ontwikkeling door de zwakkere hersenhelft. De oorzaak is vaak dat één hersenhelft vanaf jongs af aan zich sneller ontwikkelt dan de andere hersenhelft. Het brein raakt functioneel uit balans. Als je deze onbalans weg haalt door de zwakke hersenhelft te versterken, verdwijnen de problemen. Dit gebeurt via onze aanpak.

Vrijwel altijd worden leer- of gedragsproblemen geïsoleerd behandeld. Onze visie is echter dat het verschillende symptomen zijn van breinonbalans, waarbij sensorische, motorische, cognitieve, emotionele en zelfs gezondheidsaspecten een rol spelen

Als de rechterhersenhelft in ontwikkeling achterblijft

Personen met een minder sterke hersenhelft kennen meestal hun eigen lichaam slecht. Ze hebben moeite met links en rechts en ze hebben vaak een lage spierspanning en zijn motorisch niet zo sterk ontwikkeld. Dat geldt eigenlijk ook voor het sociaal functioneren. Het zijn vaak kieskeurige eters met specifieke voorkeuren, vaak maar niet altijd valt op dat ze niet zo van zoetigheid houden. Aandacht is vaak een probleem en ze kunnen impulsief en angstig zijn. Allergieën en astma komen regelmatig voor. Begrijpen van wat er gelezen is, is vaak een probleem. Ze nemen uitspraken opvallend vaak letterlijk en hebben moeite om de clue van een grap te snappen. Het ruimtelijk inzicht is niet het sterkste punt.

Onderstaand overzicht is te koppelen aan problemen aan de ontwikkeling van de rechterhersenhelft.

 • Add
 • Adhd
 • Asperger
 • Autisme
 • Tourette
 • Ocd
 • Odd
 • Nld
 • Pdd
 • Dcd

Als de linkerhersenhelft in ontwikkeling achterblijft

De signalen dat een linkerhersenhelft achterblijft in ontwikkeling zijn meestal subtieler dan bij de rechterhersenhelft. En blijven dan daarom ook vaak onopgemerkt totdat een kind op school uit gaat vallen. Deze kinderen zijn meestal wat verlegen en teruggetrokken en in plaats van buiten te spelen met vriendjes, hangen ze een beetje rond. Ze beginnen pas laat met praten, zijn verbaal niet sterk en praten ook niet veel. Als ze praten is het wat chaotisch, zodat ze wat moeilijk te begrijpen zijn. Slechte taalvaardigheden horen bij een linkerbrein onbalans. Op school hebben deze kinderen moeite met lezen en spelling. Een sterk punt is dat ze heel goed mensen en situaties kunnen ‘lezen’ en inschatten. Ze zijn geliefd en populair. Ze zijn vatbaar voor chronische oorinfectie. Onderstaand overzicht is te koppelen aan problemen met de ontwikkeling van de linkerhersenhelft.

 

 • Dyslexie
 • Dyspraxie
 • Dysorthografie
 • Leerproblemen
 • Taalontwikkelingsstoornis (tos)
 • Leesproblemen
 • Rekenproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen