Over Ons

Ik ben Will Missot, optoloog, reflexintegratie therapeut, sensorisch integratie therapeut, motorisch remedial teachter, pedagoog, ademtherapeut, ontwikkelaar van o.a. Jamara rekenen, Woordbeeldtrainer en de Leesmatrix.

In 1996 startte ik het CNLS, de praktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Vanaf 2009 tot 2017 leidde ik honderden cursisten uit het onderwijs op aan mijn instituut CnlsOpleidingen. Dit is per 1 januari 2017 overgenomen door Fleur Giesen van Breincentrum.com

BreinInBalansCentrum is een initiatief dat in 2015 op beperkte schaal is gestart. Gezien de geweldige resultaten hebben we in 2017 besloten deze aanpak breder aan te bieden.

Mijn naam is Marissa Morit.

Als gediplomeerd logopedist houd ik mij onder andere bezig met kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Ik heb tijdens mijn opleidingsperiode veel ervaring opgedaan met kinderen op scholen voor speciaal basisonderwijs, waarbij sprake was van problemen met leren en in het gedrag. Hiernaast ben ik actief geweest in verschillende praktijken in België, waar ik heb samengewerkt met psychologen en fysiotherapeuten.

Mijn inzet is om kinderen die buiten de boot dreigen te vallen op een effectieve wijze te kunnen helpen. De inspiratie hiervoor is ontstaan tijdens mijn opleiding bij het CNLS. Vanaf 2010 ben ik gedurende 8 jaar intensief begeleid door Will Missot, de oprichter van het CNLS. Hierbij werd al snel duidelijk dat extra logopedische en/of remediërende ondersteuning lang niet altijd voldoende is om kinderen verder te helpen.

Het effectief aanpakken van leer- en gedragsproblemen doe je niet door enkel te focussen op symptomen, maar door op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Daarvoor is het van noodzaak om de algehele ontwikkeling van een kind in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst pak ik het probleem bij de kern aan, door een op het kind toegesneden behandeling en leerstijl te hanteren. Deze aanpak is, bij tal van kinderen die niet meer verder konden worden geholpen, succesvol gebleken.

Om deze aanpak toe te kunnen passen, heb ik de opleiding tot NLS-specialist afgerond. Daarnaast volgde ik vanaf 2012 cursussen en opleidingen in reflexintegratietherapie in de richtingen INPP, MNRI en rhythmic movement training.