Onze werkwijze

 

Via een uitgebreide intake wordt de mate van onbalans tussen de linker- en rechterhersenhelft vastgesteld, waarna de hersenregio’s met verminderde of juist met verhoogde activiteit in kaart worden gebracht. Aan de hand van de uitslag wordt er een herstelprogramma opgesteld, dat in relatie staat tot de hulpvraag. Hierbij kan gewerkt worden aan de volgende domeinen:

 • Motorische training
 • Sensorische training en integratie
  • Visueel
  • Auditief
  • Tactiel
  • Reuk
  • Smaak
  • Geur
 • Ruimtelijke training
  • Propioceptie
  • Evenwicht
  • Ruimtelijk inzicht
 • Gedrag
 • Primaire- en houdingsreflexen
 • Executieve functies

De aanpak bestaat uit oefeningen die eerst apart en later geïntegreerd worden uitgevoerd om de zwakke delen binnen een hersenhelft te versterken en de integratie van de linker- en rechterhersenhelft te bevorderen.
Kennisgebieden, vaardigheden en werkterrein:
functionele optometrie, functionele neurologie, logopedie, visuele therapie, syntonics, sensorische integratie therapie, motorische remedial teaching, pyschomotorische therapie, remedial teaching, audiologie, neuromotorische reflexintegratie therapie (mnri), rythmic movement therapy, edu-kinesiologie, braingym.

De resultaten die je kunt verwachten zijn:

 • Verbetering van de leerprestaties
 • Afname van negatief gedrag
 • Eliminatie van extreem gedrag
 • Verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden