Doelgroep

Kinderen met leerproblemen op het gebied van rekenen, lezen en spelling.

Kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen onder andere adhd, add, autisme, asperger.